TRUNG TÂM THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG HÓA PLC VIỆT NAM – KHU VỰC MIỀN TÂY
* Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về thiết bị tự động hóa cho anh em kỹ thuật và các bạn sinh viên khu vực miền tây.
* Tạo điều kiện cho anh em được tiếp cận với thiết bị thực tế.
* Được hướng dẫn từ các bạn kỹ sư của PLC Việt Nam.
* Tạo ra sân chơi cho anh em tự động hóa miền tây cùng nhau phát triển mạnh hơn.
* Mang công nghệ cao áp dụng vào sản xuất cho nhà máy để đạt hiệu quả và năng xuất cao nhât,
PLC VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONGTRUNG TÂM THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG HÓA PLC VIỆT NAM – KHU VỰC MIỀN TÂY

TRUNG TÂM THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG HÓA PLC VIỆT NAM – KHU VỰC MIỀN TÂY * Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về thiết bị tự động hóa cho anh em kỹ thuật và các bạn sinh viên khu vực miền tây. * Tạo điều kiện cho anh em được tiếp cận với thiết bị