Bộ giả lập tín hiệu PLC SIMULATOR MODULE

1.500.000

Mã Sản Phẩm: SIMV02-PLCVN

  1. Switch hai trạng thái giữ và nhã
  2. Giả lập tín hiệu Analog 0-10V( giả lập tín hiệu Analog của PLC
  3. Giả lập tín hiệu Xung( dùng test đọc xung tốc độ cao
  4. Dễ dàng thao tác
  5. Dễ sử dụng
Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

Img 20191024 150210
Bộ giả lập tín hiệu PLC SIMULATOR MODULE

1.500.000