Biến tần Veichi AC70 T3 160G /185P 160/187kW 3 Pha 380V

93.900.000

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

Ac70 S2 R75g
Biến tần Veichi AC70 T3 160G /185P 160/187kW 3 Pha 380V

93.900.000

Danh mục: ,